Lodz Special Economic Zone

Director: Adam Jedrzejewski
Producer: Agnieszka Chodorowicz Wolf
Music: Piotr Kubiak

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce.  Oferuje bogatą ofertę inwestycyjną, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znacznych ulg podatkowych. Zapewnia najwyższy w Europie poziom pomocy publicznej przeznaczonej na wspieranie nowych inwestycji!

Będą mieli Państwo okazję współpracować z profesjonalnym zespołem, który pomoże sprawnie i szybko przejść przez proces inwestycyjny.

W 2005 roku ŁSSE wdrożyła system zarządzania jakością. Obecnie posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, zgodnie z którym realizowane procesy mają wpływ na jakość świadczonych usług.